Palmer Psykoterapi och Utbildning

Sida

44b6e70c2ee2bb7dbc72432a5018c7fc

Erbjuder utbildningar om SEKUNDÄR TRAUMA

Med effektiva metoder kan du enklare ta hand om patienter eller kunder och ditt eget välmående på arbetsplatsen. Anlita Palmer Psykoterapi och Utbildning för en utbildning eller ett seminarium och öka kunskapen om hur.

Vi åskådliggör ett stort antal verktyg och förhållningssätt-idéer för att hantera svårigheter. Aha-upplevelser och igenkänningsfaktorer utlovas!


Är du traumatiserad av ditt arbete?

Hur påverkad är du? Behövs förebyggande insatser eller behandling?
Testa genom
 frågeformuläret här!


Lär dig att identifiera tecken samt metoder att hantera det.

Att arbeta med traumatiserade personer kan vara traumatiserande! Att arbeta med traumatiserade människors kan leda till Sekundära Trauma efter-effekter som påverkar välmåendet! I längden kan det leda till utmattning och PTSD. Men, med förebyggande och hållbara metoder kan du enklare ta hand om klienter och din egen hälsa på arbetsplatsen.

PALMER Psykoterapi och Utbildning kan genom sin spetskompetens inom förebyggande och hållbara metoder bli din samarbetspartner när det gäller att skapa långtidsfriskhet!

Läs mer om utbildningar och Sekundär Trauma Kompetenscentrum här.


trad_picmonkeyed-1
PTSD/TRAUMA

Vad alla borde veta om PTSD

PTSD, Posttraumatisk stressyndrom eller trauma kan orsakas av en mängd olika anledningar, men det finns några gemensamma aspekter: Det finns ofta en kränkning av personens mänskliga rättigheter eller att personen har försatts i ett tillstånd av extrem förvirring och osäkerhet. PTSD efterföljderna är normala och vanligt förekommande efterverkningar efter ett trauma, men de kan vara nog så svåra att leva med!  

terapifotöljer

SAMT PSYKOTERAPI

För närvarande gäller väntelista.

Räkna med ca fem månader tills det finns en tid för nya klienter.  Välkommen då!

Går du igenom något svårt? Det är inte ovanligt – tvärtom. Hedra dig själv och din egen utveckling genom att få skicklig psykoterapi. Terapi är privat. Tystnadsplikt samt sekretess gäller alltid.Få befrielse från djup förtvivlan och ångest. Mer genomtänkta, flexibla och lugna svar på livets händelser. En känsla av säkerhet i din kropp och i allmänhet. En känsla av ökad tillhörighet. Ring eller sms 0703-777884 och boka en tid för ett första möte så att vi tillsammans kan göra en analys av möjligheterna.

KONTAKTA OSS HÄR

Om du har frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att kontakta Kerstin Palmer: 0703-777884, kerstinpalmer@live.com, eller använd formuläret:

kopia-av-palmer-logga-ny-_picmonkeyed-1

UA-58122343-1
Annonser