Palmer Psykoterapi och Utbildning

Sida

trauma smittar

 

Är du traumatiserad av ditt arbete?

Undrar du om du har medkännande-trötthet? Empati-trötthet? Samvets-stress? Medkänsla-utmattning? Eller är det Sekundär Traumatisk stress?

Behövs förebyggande insatser eller behandling? 

Få reda på vad du behöver genom det  konfidentiella  frågeformuläret här!

 

punkt för empati

empati för empati

punkt för empati

Smittar trauma? Lär dig att identifiera tecken samt metoder att hantera det.

Att arbeta med traumatiserade personer kan vara traumatiserande! Det kan leda till Sekundära Trauma efter-effekter som påverkar välmåendet! I längden kan det leda till utmattning och PTSD. Men, med förebyggande och hållbara metoder kan du enklare ta hand om klienter och din egen hälsa på arbetsplatsen.

Sekundär Trauma kallas ibland sekundärt traumatiskt stress, yrkesrelaterad traumatisering, indirekt traumatisering, ställföreträdande traumatisering, medkännande-trötthet, empati-trötthet, samvets-stress, medkänsle-utmattning, sekundärt traumatiskt stressyndrom eller utbrändhet. Vi reder ut begreppen och innebörden.  

Läs mer om utbildningar och Sekundär Trauma Kompetenscentrum här.

 

punkt för empati

Med effektiva metoder kan du enklare ta hand om patienter eller kunder och ditt eget välmående på arbetsplatsen. 

Vi åskådliggör ett stort antal verktyg och förhållningssätt-idéer för att hantera svårigheter.  Prova på, och se videos om verktyg baserade på forskning som fungerar. Aha-upplevelser och igenkänningsfaktorer utlovas!

Anlita oss för en föreläsning och öka kunskapen. PALMER Psykoterapi och Utbildning kan genom sin spetskompetens inom förebyggande och hållbara metoder bli din samarbetspartner när det gäller att skapa långtidsfriskhet! Kontaktformulär finns längst ner på sidan – boka er utbildning nu!

 

trad_picmonkeyed-1
PTSD/TRAUMA

Utbildningar om PTSD
PTSD, Posttraumatisk stressyndrom eller trauma kan orsakas av en mängd olika anledningar, men det finns några gemensamma aspekter: Det finns ofta en kränkning av personens mänskliga rättigheter eller att personen har försatts i ett tillstånd av extrem förvirring och osäkerhet. PTSD efterföljderna är normala och vanligt förekommande efterverkningar efter ett trauma, men de kan vara nog så svåra att leva med!  

 

terapifotöljer

PSYKOTERAPI

För närvarande gäller väntelista. Räkna med minst sju månader tills det finns en tid för nya klienter.  

Går du igenom något svårt? Det är inte ovanligt – tvärtom. Hedra dig själv och din egen utveckling genom att få skicklig psykoterapi. Terapi är privat. Tystnadsplikt samt sekretess gäller alltid. Få befrielse från djup förtvivlan och ångest. Mer genomtänkta, flexibla och lugna svar på livets händelser. En känsla av säkerhet i din kropp och i allmänhet plus en känsla av ökad tillhörighet. 

 

Boka en föreläsning, eller ställ en fråga:

Ring 0703-777884, eller skriv 

 

 

 

 

kopia-av-palmer-logga-ny-_picmonkeyed-1

 

 

UA-58122343-1
Annonser