Palmer Psykoterapi och Utbildning

Sida

 

Detta är en nydanande bok om ett problem som kommer att växa och växa.

Klicka här för att beställa. 

Trauma Smittar

Kunskapen som förmedlas om vad som händer när man arbetar med traumatiserade individer är baserat på den senaste forskningen och innehåller förebyggande åtgärder för både för den enskilda och för chefen.

Boken är skriven på lättillgängligt sätt för människor som arbetar med traumatiserade individer och ger konkreta råd och tips för en specifik arbetsrelaterad stress som arbetsgivaren har ansvar att förebygga.

 

punkt för empati 

Är du traumatiserad av ditt arbete?

Undrar du om du har medkännande-trötthet? Empati-trötthet? Samvets-stress? Medkänsla-utmattning? Eller är det Sekundär traumatisk stress?

Behövs förebyggande insatser eller behandling? 

Få reda på vad du behöver genom det  konfidentiella  frågeformuläret här!

punkt för empati

 

Lyssna på en podd om sekundärtrauma

genom att trycka här.

 

punkt för empati

empati för empati

punkt för empati

Smittar trauma? Lär dig att identifiera tecken samt metoder att hantera det.

Att arbeta med traumatiserade personer kan vara traumatiserande! Det kan leda till Sekundära Trauma efter-effekter som påverkar välmåendet! I längden kan det leda till utmattning och PTSD. Men, med förebyggande och hållbara metoder kan du enklare ta hand om klienter och din egen hälsa på arbetsplatsen.

Sekundär Trauma kallas ibland sekundärt traumatiskt stress, yrkesrelaterad traumatisering, indirekt traumatisering, ställföreträdande traumatisering, medkännande-trötthet, empati-trötthet, samvets-stress, medkänsle-utmattning, sekundärt traumatiskt stressyndrom eller utbrändhet. Vi reder ut begreppen och innebörden.  

Läs mer om utbildningar här.

punkt för empati

Med effektiva metoder kan du enklare ta hand om patienter eller kunder och ditt eget välmående på arbetsplatsen. 

Vi åskådliggör ett stort antal verktyg och förhållningssätt-idéer för att hantera svårigheter.  Prova på, och se videos om verktyg baserade på forskning som fungerar. Aha-upplevelser och igenkänningsfaktorer utlovas!

Anlita oss för en föreläsning och öka kunskapen. PALMER Psykoterapi och Utbildning kan genom sin spetskompetens inom förebyggande och hållbara metoder bli din samarbetspartner när det gäller att skapa långtidsfriskhet! Kontaktformulär finns längst ner på sidan – boka er utbildning nu!

 

trad_picmonkeyed-1
PTSD/TRAUMA

Utbildningar om PTSD
PTSD, Posttraumatisk stressyndrom eller trauma kan orsakas av en mängd olika anledningar, men det finns några gemensamma aspekter: Det finns ofta en kränkning av personens mänskliga rättigheter eller att personen har försatts i ett tillstånd av extrem förvirring och osäkerhet. PTSD efterföljderna är normala och vanligt förekommande efterverkningar efter ett trauma, men de kan vara nog så svåra att leva med!  Läs mer här.

terapifotöljer

PSYKOTERAPI

För närvarande finns tyvärr inga tider. 

Räkna med minst sju månader tills det finns en tid för nya klienter.  

Går du igenom något svårt? Det är inte ovanligt – tvärtom. Hedra dig själv och din egen utveckling genom att få skicklig psykoterapi. Terapi är privat. Tystnadsplikt samt sekretess gäller alltid. Få befrielse från djup förtvivlan och ångest. Mer genomtänkta, flexibla och lugna svar på livets händelser. En känsla av säkerhet i din kropp och i allmänhet plus en känsla av ökad tillhörighet.  Läs mer här.

Boka en föreläsning, eller ställ en fråga:

Ring 0703-777884, eller skriv 

kopia-av-palmer-logga-ny-_picmonkeyed-1

UA-58122343-1
Annonser