Ensamhet

Sida

Ledsenhet trauma

ensamhet terapi

 

 

En hjärnröntgen visade att känslan av att känna sig utfryst faktiskt aktiverar vår neurala fysiska smärt-matris. Faktum är att flera studier visar att även att frysa ut andra  påverkar oss själva! Vad vi kan utgå från är att ensamhet är associerad med den fysiska smärt-matrisen.

 

De flesta av oss har lärt sig att distrahera oss det ögonblick som vi känner en obehaglig känsla som ensamhet.

Vi engagerar oss i ”friska” former av distraktion såsom läsning, tränar eller arbete, eller mer eller mindre ohälsosamma former av distraktion såsom överätande, dricka eller titta på TV. Även om dessa alternativ kan ge tillfällig lindring, leder de ofta till andra problem såsom viktökning vid överätande eller dricka, utmattning och utbrändhet eller övertidsarbete och även missbruk. Dessutom, vilket förklaras av Harvards Dan Wegner, när vi försöker motstå något, som ensamhet, tenderar det att kvarstå ännu mer. Att distrahera oss från ett centralt problem når inte kärnan.

För de läsare som nu vill hoppa till nästa punkt, eftersom det är mycket på gång och för att vara 100 % närvarande med sina känslor låter för svårt – kom ihåg att vara närvarande tillåter känslor att passera. Men om du stannar i distraktionen, stannar de svåra känslorna precis så som de är. Dessutom, i en ny studie, fann forskarna att vara närvarande med vad som händer, oavsett hur obehaglig den upplevelsen är, är alltid trevligare än att inte vara närvarande. Dessa resultat tyder på att vi faktiskt är lyckligare om vi inte distraherar oss från den nuvarande, oavsett hur mycket vi ogillar det.

Forskning visar att vi får psykiskt välbefinnande och fysiska hälsoeffekterna av sociala förbindelser, men inte från antalet vänner vi har, men från vår interna och subjektiv känsla av anslutning med andra.

 

Med andra ord, skulle vi bara ha en vän, eller inga vänner alls, men känner samhörighet inifrån, då vi känner vi av alla dess förmåner.

Innebörden av detta forskningsresultat styrker oss, eftersom det börjar inifrån, och är också i vår makt för att ändra.

Som en del av vår distraherade livsstil, lyssnar vi ofta inte på vår kropp. Vi stannar upp för sent och glömmer att vi lever i detta ögonblick. Vi för även runt den falska föreställningen att vår kropps välbefinnande är fristående från vårt sinne. Detta är inte fallet.

Mindfulness träning är en metod för att öka vår känsla av kärlek och vänlighet mot andra.

 

I en studie på Stanford visade det sig att även sju minuter av denna övning kan få oss att känna mindre ensamhet och större samhörighet med andra på ett djupt rotad sätt.

Mindfulness bedöms inte längre som en exotisk, esoterisk eller en mystisk aktivitet, istället har den blivit allt vanligare. Även om denna meditation är mycket enkel på ett sätt, kan den också kräva stort mod. Att bara vara med de förnimmelser, tankar och känslor som uppstår utan att försöka styra eller ändra dem kan kännas svårt eller smärtsamt. Observera dem med djup vänlighet. Ha tålamod. Ha compassion. Och genom detta öva upp din resilience.

Att vara ensam kan vara en bra sorts påfyllning och även en lugn lycka. Under tankar och känslor är en stor ocean av tystnad, lugn och välbefinnande.

Buddisterna tänker på detta som den ’grundläggande godheten’ (basic goodness) vi alla har. Vi har nog alla känt det ibland; ibland kan det upplevas när du förlorar dig själv i en solnedgång, eller precis när du vaknar innan tankarna översvämmar sinnet, eller i en akt av tjänst eller kärlek, i meditation eller bön.

 

Ju mer vi kan komma åt det utrymmet, desto mer genomsyrar välbefinnandet också resten av vår dag.

Slutligen, vet att du inte är ensam. Vi är alla djupt sårbara. Denna kunskap i sig kan öppna ditt hjärta och göra att du känner dig ansluten till allt. Dessutom, smärtan av ensamheten är också den som ger dig enormt djup och empati.

 

kopia-av-palmer-logga-ny-_picmonkeyed-1

 
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-58122343-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

 

Annonser