Ilska och Rädsla

Sida

rädsla ilska trauma

rädsla normalt

 

Livet är skrämmande, så vi är naturligtvis rädda

 • Rädsla är normalt
 • Evolutionen har förberett oss för att vara rädda, att vara något paranoida och på vår vakt
 • Försvarsinställning är normalt, även nödvändigt (upp till en punkt)

Av paranoia och försvarsberedskap blir det en klyfta mellan ”jag” och ”andra”

 • Denna ‘jag-andra’ divisionen ger upphov först till rädsla och sedan till ilska
 • Denna ‘jag-andra’ dualism – för alla avseenden – är oundviklig och därmed normal
 • Rädsla för symboliska hot är vanligt

Ilska är andra sidan av rädslan, ”kampen” är del av självförsvars- systemet

 • Ilska är en form av självförsvar, det är baserat på  rädsla
 • Ilska är en reaktion på rädsla – en reaktion på en upplevd eller verkligt hot
 • Ilska är normalt
 • Ilska känns som oräddhet, men det är det inte
 • Denna oräddhet av ilska är missvisande, eftersom ilska är rädslo-baserat

Vi är inte bara rädda för vad som är utanför, vi är också rädda för vad som finns inuti

 • Vi är rädda om, och för våra egna känslor
 • Vi är rädda för att vara rädd
 • Ilska är ett frisläppande av alla dessa rädslor
 • Ilska är en konsolidering av en känsla av skräck i handling, en slags flykt från ”vad är”

När man står inför reella och fysiska hot, är ilska en legitim självförsvars-lösning

 • Ilska, precis som rädsla, är en impuls att springa/fly men i den motsatta riktningen
 • När man står inför symboliska hot (hot mot vårt ego, hur vi uppfattas eller tänker), har vi också impulsen att springa iväg från andras tankar om oss eller från våra tankar om andras tankar om oss, vi känner oss hotade med förakt, respektlöshet, och ogillande, så våra rädda egon agerar ut genom att bli arg på andra.

Lösningen på denna typ av ilska är att vara med sin fruktan i mindfulness

 • Endast genom att vara med rädslan lär vi oss att inte vara rädda för att vara rädd
 • Rädslan själv – känslan av rädsla (vare sig det är den verkliga eller den symboliska) – är inte farlig
 • Rädsla för rädsla är normal, men så är icke-rädsla av rädsla
 • När du inte är rädd för att vara rädd, behöver du inte ilska

Ilska är inte ett verktyg för att hantera känslor av hot mot det egna egot, det är ett verktyg för att hantera kroppsliga hot

 • Rädsla passerar, ilska passerar, rädsla av rädsla passerar och ilska om ilska passerar
 • Det har aldrig funnits en känsla som inte så småningom försvinner
 • Ytterst eftersom alla känslor passerar, finns det absolut ingenting som krävs av oss, utom att bevittna ”vad är” förvandlas till ”allt var”
 • Vistas med ”vad” är en sann oräddhet

Du är varmt välkommen att kontakta mig 

kopia-av-palmer-logga-ny-_picmonkeyed-1
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-58122343-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

 

Annonser