Om psykoterapi

Sida

terapifotöljer

 TERAPI GER

 • Befrielse från djup förtvivlan och ångest
 • Mer genomtänkta, flexibla och lugna svar på livets händelser
 • Mer adaptiva sätt att arbeta med starka känslor
 • En övergång från gamla, begränsande föreställningar till en mer expansiv syn på världen
 • Ökad känsla av vitalitet
 • Befrielse från påträngande minnen och drömmar
 • En känsla av säkerhet i din kropp och i allmänhet
 • En känsla av ökad tillhörighet
 • Mindfulness 

Dessutom får du metoder för att: hantera ängslighet och ångest, lämna depressiva tankar, stärka din medkänsla för dig själv, lära dig läsa av dina egna kroppssignaler som är relaterade till psykiska hälsa, och att bli vän med ditt omedvetna.

Jag heter Kerstin Palmer och jag lägger stor vikt vid ett förstående, respektfullt och etiskt bemötande. På min mottagning bemöts du med psykoterapeutisk kompetens och acceptans! 

TERAPI KAN HJÄLPA MED

 • Tanda-gnisslan och hårt hopbitna tänder under sömn
 • Smärta, fysisk eller psykisk
 • Behov av problemlösning
 • Vilja ha större självkänsla och självförtroende
 • Livsfrågor
 • Sömnsvårigheter
 • Psykologiska följder av all slags trauma och misshandel, som övergrepp etc. – detta är mitt expertis-område – posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) se mer under  fliken ‘trauma’.
 • Ängslighet, ångest, rädsla, katastroftankar, panik, tvångshandlingar och tvångstankar
 • Sorger, förluster av någon eller något som var viktigt, nedstämdhet, depression
 • Stress, utmattning, utbrändhet.

Mitt jobb är att anpassa terapi-metoderna för att bistå dig på bästa sätt. För att hitta rätt metod integrerar jag klassiska terapi-former med nya som t.ex. mindfulness, plus biopsykoneurovetenskap och utvecklingspsykologi.

Eftersom psykiska svårigheter idag är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och årligen kostar svenska företag 15 miljarder kronor är terapi både aktuellt och viktigt!

Min kötid är nu sju månader. Jag beklagar!

 

kopia-av-palmer-logga-ny-_picmonkeyed-1

(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-58122343-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

Annonser