PTSD: Efterföljder av trauma

Sida

 

PTSD trauma normal

Hur vet man om man har blivit traumatiserad? Här är några psykologiska och fysiologiska efterföljder 

1. Intrångs symptom.  Den traumatiska händelsen upplevs igen och igen, ofrivilligt, och genom påträngande minnen. Traumatiska mardrömmar. Fysiologisk reaktivitet efter traumarelaterade påminnelser.

2. Undvikande. Undvikande av plågsamma traumarelaterade påminnelser efter händelsen som trauma-relaterade tankar och känslor, och trauma-relaterade utvärtes påminnelser (t.ex. människor, platser, samtal, aktiviteter, objekt eller situationer).

3. Negativa förändringar i tankar och humör. Negativa föreställningar och tankar om sig själv eller världen (till exempel, ”Jag är dålig”, ”Världen är farlig”). Återkommande negativa traumarelaterade känslor (t.ex. rädsla, skräck, ilska, skuld eller skam).   Minskat intresse för aktiviteter som var viktiga före traumat. Känslor av likgiltighet eller främlingskap.  Ihållande oförmåga att uppleva positiva känslor. Utanförskapskänslor.

4. Förändringar i reaktivitet. Trauma eller PTSD relaterade förändringar i reaktivitet som började eller försämrats efter den traumatiska händelsen. Irriterat eller aggressivt beteende. Själv-destruktivt eller vårdslöst beteende. Spänd vaksamhet. Starka skrämselreaktioner. Problem med koncentration. Sömn-störningar.

Varaktighet i mer än en månad.

Psykologiska efterföljder från trauma är naturliga och normala reaktioner på en onaturlig händelse.

Människor som går igenom traumatiska upplevelser har ofta vissa symptom, problem eller PTSD efteråt. Hur allvarliga dessa symtom är beror bland annat på vilken typ av trauma de upplevt, och det känslomässiga stöd de får från andra.

Olika människor reagerar olika på liknande händelser.

En person kan uppleva en händelse som traumatisk medan en annan person kanske inte gör det. Med andra ord kommer inte alla människor som upplever en potentiellt traumatisk händelse att bli traumatiserade eller få PTSD.

PTSD efterföljderna är ”normala” och vanligt förekommande efterverkningar efter ett trauma, men de kan vara nog så svåra att leva med!

 PTSD trauma träd

Efter en traumatisk upplevelse, kan en person återuppleva traumat mentalt och fysiskt.

De kan också försöka undvika påminnelser om trauma, även kallade triggers, eftersom detta kan vara obehagligt och till och med smärtsamt. Triggers fungerar som påminnelser om traumat, och kan orsaka ångest och andra känslor. Personen kan vara helt omedveten om vad dessa triggers är, men ändå reagera på sinnes-upplevelser som t.ex. en speciell lukt som fanns vid traumat. Panikångest är ett exempel på en psykosomatisk reaktion på sådana känslomässiga triggers.

Åter-upplevnad av händelsen som i en dröm eller som en känsla att det händer igen just nu, är vanliga.

Upprörande minnen, såsom bilder, tankar eller minnesbilder kan hemsöka personen, och mardrömmar kan vara vanliga. Sömnlöshet kan förekomma, och rädsla och otrygghet kan hålla personen vaksamma och på jakt efter fara, både dag och natt.

Man kan kanske inte komma ihåg vad som egentligen hände, medan känslor upplevda under traumat kan åter-upplevas utan personen förstår varför. Detta kan leda till att traumatiska händelser ständigt upplevs som om de händer i nuet, och förhindrar möjligheten att få perspektiv på upplevelsen. Detta kan ge ett mönster av långa perioder av akut hyperaktivetet av nervsystemet, som avbryts av perioder av fysisk och psykisk utmattning.

Med tiden kan känslomässig utmattning börja, vilket leder till distraktion, och klart tänkande kan vara svårt eller omöjligt. Emotionell avskildhet, liksom dissociation eller en ”bedövad-känsla”, kan ofta förekomma i PTSD.

 

PTSD trauma träd

 

Kan känna sig permanent skadade

Vissa traumatiserade människor kan känna sig permanent skadade när deras trauma symptom inte försvinner och om de inte tror att deras situation kommer att förbättras. Detta kan leda till känslor av förtvivlan, förlust av självkänsla, och ofta depression. Om viktiga aspekter av personen själv och världen har kränkts, kan personen ifrågasätta sin egen identitet.

De psykiska följderna gör att många kan få svårigheter att fungera som tidigare. De vanligaste reaktionerna som följer efter en svår traumatisering, PTSD, är till exempel att man känner sig lättirriterad, överkänslig eller till synes omotiverat arg. Det är vanligt att man drabbas av ångest, oro, sömnlöshet och koncentrationssvårigheter. Många återupplever händelserna i sömnen i form av mardrömmar eller så kan händelserna rullas upp gång på gång som blixtminnen i vaket tillstånd då de drabbade känner det som om allt inträffar på nytt.

Den som varit med om traumatiska händelser kan få problem med affektregleringen, dvs förmågan att slappna av eller att kontrollera sin aggressivitet. Ångest kan uppstå och det kan även bli svårt att handskas med situationer som kräver att man är tydlig med vad man vill eller inte vill.

 

 PTSD trauma träd

 Att försöka undvika smärtan är vanligt och normalt.

För att undvika smärtan kan människor kan vända sig till psyko-aktiva substanser, inklusive alkohol för att försöka undkomma PTSD symptom och känslor.

Att dissociera från smärtsamma känslor innebär bedövande av alla känslor, och personen kan verka känslomässigt tankspridd, avlägsen, eller kall. Den personen kan bli förvirrad i vanliga situationer och har minnesproblem.

I många fall kan en person som lider av traumatiska besvär/PTSD börja bedriva störande eller självdestruktiva sätt att hantera smärtan, ofta utan att vara fullt medveten om orsaken till sina egna handlingar.

Intensiva känslor av ilska kan vara under ytan, ibland i olämpliga eller oväntade situationer.

Du är varmt välkommen att kontakta mig 

kopia-av-palmer-logga-ny-_picmonkeyed-1

(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-58122343-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

Annonser