Historik

Sida

Under 1800-talets andra hälft tillskrev den engelske kirurgen John Eric Erichsen de psykologiska effekterna hos svårt skadade patienter fysiska orsaker. Erichsen trodde att skador i ryggraden pga en järnvägskollision kunde orsaka domningar, sömnproblem och överspändhet. Fenomenet benämndes ”railway spine”.

Vid det berömda sjukhuset la Salpêtrière i Paris verkade under senare delen av 1800-talet neurologen Jean-Martin Charcot. Charcot var förmodligen den förste att notera att många av de kvinnor som led av hysteri tidigare hade upplevt svåra händelser. Kvinnorna hade också en tendens att dissociera, att inte vara närvarande i tanken.

-> Pierre Janet var också verksam vid la Salpêtrière under denna tid. Janet menade att en emotionellt laddad händelse kunde kunde leda till en spjälkning av medvetandet; en oerhört skrämmande händelse krävde en försvarsåtgärd av psyket, således avspjälkades minnet av händelsen från medvetandet. Den traumatiska händelsen integreras inte i den personliga identiteten. De avspjälkade delarna fungerade som separata system vilket Janet ansåg vara nyckeln till det som kallas posttraumatisk stress.

Sigmund Freud studerade under Charcot vid sjukhuset i Paris. Freud menade liksom Janet att tidigare händelser var orsaken till hysterisk neuros, men valde 1897 att formulera avspjälkningen som orsakad av inre konflikter snarare än yttre. (Se också Traumateori (Sigmund Freuds)). Freuds framgångar ledde till en popularisering av denna förklaring till hysterisk neuros, och Janets teorier föll i glömska: under ett halvt sekel var uppfattningen att den friska individens reaktioner på yttre påfrestningar skulle vara transienta, varför individer med kroniska symtom ansågs ha oupplösta inre konflikter.

Istället blev det i militära sammanhang som psykiska traumata kom att studeras. Under första världskriget myntades begreppet ”shell shock” (granatchock) inom militärpsykiatrin för att beskriva de psykologiska konsekvenserna av upplevelser på   slagfältet. Under andra världskriget hade förståelsen för krigsneuroser som nu kallades battle fatigue (stridsutmattning) ökat men undertryckta och återkommande minnen som rymdes i det tidigare begreppet avvisades nu helt.

Under Vietnamkriget kom sedan psykiska effekter av svåra händelser att återigen aktualiseras, och tillsammans med studier av kvinnor utsatta för övergrepp formaliserades traumatisering i PTSD (Post Traumatic Stress Disorder).

 

PTSD trauma träd

 

kopia-av-palmer-logga-ny-_picmonkeyed-1

 

 

 

 

Annonser