Tortyr och krigsskador

Sida

 Tortyr innebär livshotande situationer förknippade med förnedring, maktlöshet och dödsskräck och har djupgående effekter på lång sikt.

 

Fysiska efterföljder som huvudvärk, kronisk smärta, andningsproblem och en mängd andra symptom är vanliga. De psykiska följderna är ofta värre.

Att leva med ständig rädsla, depressioner och panikattacker kan hindra överlevande från att ta hand om sig själva, sina familjer, och att bidra till deras samhällen.

Men helande är möjligt. ett förstående bemötande och adekvata behandlingsinsatser lindrar den fysiska och psykiska smärtan och hjälper torterade att hitta tillbaka till ett värdigt liv.

Att ha kunskap om, och förstå, sina reaktioner brukar vara till god hjälp när man ska återhämta sig från en traumatisk händelse.

En adekvat behandling innebär återupprättelse för den torterade. Patienten får hjälp med att gå igenom det som hen kanske aldrig tidigare vågat anförtro någon, ens sina närmaste. Skam- och skuldkänslorna hos den torterade är ofta en tung belastning, liksom hos den som utsatts för incest och våldtäkt.

Medan någon får svårigheter och symtom omedelbart efteråt, kanske andra inte upplever några besvär förrän flera år senare.

För den som drabbats kan det vara svårt att på egen hand koppla samman reaktionerna med de traumatiska upplevelserna.

Många har uttryckt en rädsla för att de håller på att bli ”galna”.

Därför är det viktigt att veta att det i de allra flesta fall handlar om fullt normala reaktioner – på extremt onormala händelser. Man kan säga att det skulle ha varit mer onormalt att inte reagera alls på sådana upplevelser. Och det finns hjälp att få!

PTSD trauma träd

 

Du är varmt välkommen att kontakta mig 0703-777884

 

kopia-av-palmer-logga-ny-_picmonkeyed-1
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-58122343-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

Annonser